17. ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖDÜLÜ (3 MART 2022)

AKADEMİ               : PROF. DR. CEZMİ AKDİŞ

                                PROF. DR. MÜBECCEL AKDİŞ

HİZMET                 : MUŞ BULANIK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ TOPLULUĞU

HİZMET TEŞVİK    : KADIN HEKİMLER EĞİTİME DESTEK VAKFI (KAHEV)

BAĞIŞ                   : ÜMİTSER ERGEN

 

PROF. DR. CEZMİ AKDİŞ

1961 yılında Bursa'da doğdu. İlkokulu Bursa Atatürk İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimini Bursa Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

1985 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Prof. Dr. Cezmi Akdiş, Burdur, Gölhisar'da 2 yıl mecburi hizmet yaptıktan sonra, 1987-1991 yılları arasında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ihtisasını, 1991-1994 yılları arasında İmmünoloji yandal ihtisasını Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptı.

Prof. Dr. Akdiş, 1993 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent oldu. 1993 yılında CibaGeigy Basel, 1994 yılında İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Merkezi'nde çalışmaya başladı. 1998 yılında İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Merkezi'nde (SIAF) immünoloji grup başkanı oldu ve çalışmalarını immün regülasyon mekanizmaları alanında yoğunlaştırdı. 2002 yılında Zürih Üniversitesi Tıp Fakültesinde deneysel immünoloji alanında "Venia Legendi" ünvanı aldı, 2006 yılında "extraordinaryüs profesör" oldu ve İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Merkezi'ne direktör seçildi.

Birçok uluslararası ödülü bulunan Prof. Dr. Cezmi Akdiş, Zürih Üniversitesi Tıp Fakültesinde Ordinaryüs Profesör, İsviçre Bilim Akademisinde Senato Üyesi, Pekin Kantonal Universitesi ve Wuhan Universitesinde onursal profesör unvanları bulunmaktadır. Prof. Dr. Akdiş'in 570'in üzerinde peer-reviewed yayını vardır.

Sayın Prof. Dr. Cezmi Akdiş,

Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda yaptığı araştırmalar ve yayınlarla tıp bilimine sağladığı katkılar nedeniyle, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulumuz tarafından "Akademi" ödülüne lâyık görülmüştür.

 

PROF. DR. MÜBECCEL AKDİŞ

1960 yılında Manisa'da doğdu. 1985 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Prof. Dr. Akdiş, 1994 yılında Zürih Üniversitesine bağlı İsviçre alerji ve astım araştırma merkezinde doktora çalışmasına başladı.

2005 yılında Zürih Üniversitesi'nde doçent, 2015 yılında ise profesör oldu.

Birçok araştırmaya grup başkanlığı yapan Prof. Dr. Mübeccel Akdiş, sayısız araştırma ödülüne layık görüldü. 2013 yılında Pekin Medikal Üniversitesi, 2020'de ise Wuhan Üniversitesi'nden onursal profesörlük unvanları verildi. 

Prof. Dr. Mübeccel Akdiş evli ve bir çocuk annesidir.

Prof. Dr. Mübeccel Akdiş

Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda yaptığı araştırmalar ve yayınlarla tıp bilimine sağladığı katkılar nedeniyle, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulumuz tarafından "Akademi" ödülüne lâyık görülmüştür.

 

MUŞ BULANIK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ TOPLULUĞU

1990 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğretimimi Kayseri'de tamamladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun olan Muzaffer Sarı, formasyon eğitiminin ardından 2015 yılı şubat ayında Muş'un Bulanık ilçesinde Tarih öğretmeni olarak göreve başladı.

Aynı yıl pansiyon müdür yardımcılığı yapan Sarı, Bulanık Anadolu Lisesine Müdür olarak atandı.

Erciyes üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü Genel Türk Tarihi alanında Yüksek lisansa devam eden Muzaffer Sarı evli ve 2 çocuk babasıdır.

Muzaffer Sarı

Tıpkı Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin "Kır Çiçekleri Okusun Diye" 2001 - 2002 eğitim - öğretim döneminde başlatmış olduğu sosyal sorumluluk projesinde olduğu gibi, kızlarımıza daha iyi bir gelecek sunmak, yaşamlarına yeni kapılar açmak, sosyal yaşamın bir parçası olmalarını sağlamak amacıyla köy köy yürütmüş olduğunuz proje nedeniyle, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulumuz tarafından "Hizmet" ödülüne lâyık görüldü.

 

KADIN HEKİMLER EĞİTİME DESTEK VAKFI (KAHEV)

2017 yılında Facebook'ta bir doktor hanımın eve gelen yardımcısının çocuğu için destek istemesiyle bir araya gelen hekimler, kısa sürede 300 çocuğa ulaşınca 2018 yılında vakıf statüsünde çalışmalarına başladı.

Her yaş grubundan, toplumun her kesiminden çocukların ve gençlerin eğitimine yönelik burs sağlayan, ülkenin dört bir yanındaki okulların güncel eğitim olanaklarına kavuşturulmasını destekleyen, toplumun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet eden, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, verimli, etkin ve eşit eğitim hizmetlerinin sağlanmasına katkıda bulunan, eğitim çerçevesi içinde katılımcı bir sivil toplum hareketi yaratan KAHEV, gençlere ışık olmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

3 yılda 2.000'den fazla bursiyere ulaşan KAHEV, 300 üzerinde devlet okuluna kütüphane, atölye, özel eğitim sınıfı, robotik laboratuvarlar, STEM laboratuvarları yaptırdı. Her ile bir robotik laboratuvar kazandırmak amacıyla KAHEV Kodluyor projesi kapsamında 25 ildeki 25 devlet okuluna robotik laboratuvar kurdu.

COVID 19 pandemisi sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına, doğal afet bölgelerinde afetten etkilenen öğrencilere fon oluşturup burs bağlayan KAHEV, maddi durumu yetersiz olan sporculara turnuvalara katılmaları konusunda da desteklerini sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası birçok ödülü bulunan KAHEV'in 2022 yılı itibariyle 3.000'den fazla resmi üyesi bulunuyor.

KADIN HEKİMLER EĞİTİME DESTEK VAKFI

Çocukların eğitimine yönelik burs sağlamanız, okulların güncel eğitim olanaklarına kavuşturulmasını desteklemeniz, toplumun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmeniz, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, verimli, etkin ve eşit eğitim hizmetlerinin sağlanmasına katkıda bulunmanız nedeniyle, Yönetim Kurulumuz tarafından "Hizmet" kategorisinde "Teşvik" ödülüne lâyık görüldü.

 

ÜMİTSER ERGEN

1954 yılında Gemlik'in Adliye Köyünde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Gemlik'te tamamlayan Ümitser Ergen, Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümünden mezun oldu. Öğretmenliğe Nevşehir Hacıbektaş Kız Meslek Lisesi'nde başlayan Ergen, Çanakkale Biga ve ardından İstanbul'da görev yaptı. İstanbul'da görev yaptığı sırada moda tasarımıyla da ilgilenen Ümitser Ergen, Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsünün kurucu öğretmenleri arasında yer aldı.

Sayın Ümitser Ergen

Laik eğitime, bilime ve aydınlanma düşüncesine duyarlı bireylerin yetişmesi için 27 yıldır uğraş veren Çağdaş Eğitim Kooperatifi'ne sağladığınız katkılar nedeniyle Yönetim Kurulumuz tarafından "Bağış" ödülüne lâyık görüldünüz.