10. ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ EĞİTİM ÖDÜLÜ (3 MART 2015)

 

Ulusal : PROF. DR. ÇİĞDEM KAĞITÇIBAŞI
Yerel : ENGİN İLHAN

 

PROF. DR. ÇİĞDEM KAĞITÇIBAŞI

1940 yılında doğdu. Çizakça okullarının kurucusu Bursa Ticaret Lisesi resim öğretmeni İhsan Çizakça ve Necatibey Kız Sanat Enstitüsü öğretmeni Süheyla Çizakça'nın kızı olarak ilk ve ortaokul eğitimini 1953 yılında Bursa'da tamamladı.

1959 yılında Amerikan Kız Koleji'nden (bugünkü Robert Kolej) mezun oldu. 1961 yılında ABD Massachusetts'deki Wellesley College'de psikoloji alanında lisans eğitimini tamamladı. 1967'de ABD Berkeley'deki California Üniversitesi'ne sosyal psikoloji alanında doktora tezini sundu ve doktor unvanını aldı.

Yurda döndükten sonra önce Bursa'da İhsan Çizakça Kolejinin lise kısmının müdürlüğünü ve psikoloji öğretmenliğini yaptı.  Bilahare ODTÜ ve Boğaziçi üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Koç Üniversitesi'nde dersler vermekte, araştırma ve yayın yapmaktadır.

1998-2001 döneminde Koç Üniversitesi Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi'nde dekanlık görevini üstlendi. ABD'de Duke, Columbia, Harvard ve Berkeley - California üniversitelerinde misafir öğretim üyesi oldu.

2011 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü aldı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) kurucu üyesiydi; halen de Bilim Akademisi'nin üyesidir.Bu yıl Koç Üniversitesi nezdinde UNESCO Kürsüsü sahibi oldu.

EĞİTİME KATKILARI VE YAYINLARI

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın çeşitli bilimsel dergi ve kitaplarda yayınlanan 50 Türkçe,170 İngilizce makalesi ile 20 Türkçe ve 13 İngilizce kitap yazarlığı ya da editörlüğü vardır.

Kitap ve makaleleri şu konularda gerçekleştirdiği kuramsal  ve uygulamalı araştırmaları kapsamaktadır:

  • Gelişimsel-sosyal-psikoloji
  • Kültürel psikoloji
  • İnsan gelişimi
  • Aile-anne-babalık-benlik
  • İnsan esenliğini destekleyen eğitim uygulamaları

Günümüzde toplam 4900'ün üzerinde atıf ile sosyal bilimlerde en çok atıf yapılan Türk akademisyendir (2015 Web of Science atıflar: 1106; h-index:15). Çok başarılı çalışmalarının sonucu olan bu eserleri ile hak ettiği yeri almıştır.

Araştırmalarında insan gelişimi ve aile arasındaki dinamikler, incelenmiştir. Kültürlerarası psikolojinin kurucularındandır; geliştirdiği "kültürlerarası benlik ve aile modeli" ile psikolojide ABD egemenliğine karşı duruşuna rağmen en büyük övgüyü yine ABD'den almıştır.

Aldığı ödüller arasında Amerikan Psikoloji Kuruluşu'nun; Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kuruluşu'nun; Avrupa Gelişim Psikolojisi Kuruluşu'nun ve Ergenlik Araştırmaları Kuruluşunun ödülleri ön plana çıkmaktadır.

En son basılan Türkçe kitapları: "Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji", "Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş"tir.

ULUSAL VE ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDE ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER İLE KATKILARI

Dünya Psikoloji Kuruluşu ile Uluslararası Sosyal Bilim Konseyi'nin başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi; Kültürlerarası Psikoloji Kuruluşu'nun ilk kadın Başkanı ve Onur Üyesi seçildi.

Anne Çocuk Eğitimi Vakfı (AÇEV) Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı görevini yürütmektedir. AÇEV için Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ve ekibinin geliştirdiği "Anne-Çocuk Eğitimi Programı", Türkiye çapında Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde uygulanmaktadır. Program yurt dışında da bazı Avrupa ülkelerinde, Brezilya'da (Portekizce) ve bazı Arap ülkelerinde (Arapça) uygulanmaktadır.

"Genel Eğitim Ödülü"ne Adaylık Önerisinin Gerekçesi:

- Psikolog ve sosyal psikolog Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı öncelikle bir akademisyen olarak binlerce öğrencinin ve öğretim üyesinin gelişmesine katkı koymuştur.

- Toplumun bilhassa insan gelişimi ve aile arasındaki etkileşimleri, okul öncesi çağdaki çocukların nasıl ve niçin eğitilmesindeki araştırma ve yayınları ile toplumun bilinçlenmesine yardımcı olmuştur.

AÇEV, topluma kalıcı bir katkıda bulunmak ve eğitim yoluyla bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı ve Prof. Dr. Sevda Bekman'ın bilimsel araştırmaları sonucu 1993 yılında Ayşe Özyeğin başkanlığında kurulmuştur.

AÇEV, erken çocukluk ve anne-baba eğitimleri ile okuryazarlık ve kadına destek konularında araştırmalar yapmakta, programlar geliştirmekte ve projeler uygulamaktadır.

Türkiye'nin yanı sıra, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde programları yaygın olarak uygulanan AÇEV, ülkemizde ekonomik olanaktan yoksun 885 bin aile ile 11 bin öğretmene eğitim hizmeti sağlamıştır.

Kitle iletişim araçlarıyla uzaktan eğitim programı uygulayarak yurt genelinde 8 milyon kişiye ulaşan AÇEV, Türkiye genelindeki "7 Çok Geç" kampanyası ile okul öncesi yaştaki pek çok çocuğun eğitime erişimini artırmak için önemli katkılar sağlamıştır.

Akademik ve sosyal yaşama sunduğu katkılar nedeniyle "ÇEK EĞİTİM ÖDÜLÜ"nü almaya hak kazanmıştır.

ENGİN İLHAN

1978 Bursa doğumlu olan Engin İlhan, ilkokulu Hollanda'da, ortaokulu Mustafakemalpaşa İlköğretim Okulu'nda, lise öğrenimini ise Mustafakemalpaşa yabancı dil ağırlıklı program uygulayan lisede tamamladı.

1999 yılında Uludağ Üniversitesi'nde başladığı İngilizce Öğretmenliği bölümünden 2003 yılında mezun olan İlhan, aynı yıl Adıyaman'ın Sincik ilçesine İngilizce öğretmeni olarak atandı.

İlhan, 5 yıl süreyle Sincik Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdür Vekili ve Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından finanse edilen AB Okul Ortaklıkları projelerinde yaptığı başarılı çalışmalarla 2005 ve 2006 yıllarında yurt genelinde "en fazla projesi kabul gören ilçe" unvanını kazandıran İlhan, dönemin İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy tarafından oluşturulan Sincik Kaymakamlığı AB Proje Birimi'ne başkan olarak getirildi. İlhan, ilçeden ayrılıncaya kadar bu görevi sürdürdü.

AB Okul Ortaklıkları projeleri kapsamında Avrupa Birliği'ne üye 14 ülkeye ziyaretler gerçekleştiren İlhan, buralarda düzenlenen proje çalıştaylarında ülkemizi temsil etti.

2004-2007 yılları arasında hazırladığı 22 AB projesini, Adıyaman, Bursa ve Gaziantep'te 22 farklı okulun hizmetine sunan İlhan, bu projeler kapsamında çok sayıda öğretmen ve öğrencinin AB üyesi ülkelerdeki okullarda düzenlenen proje çalışmalarına katılımını sağladı.

2008'de Mustafakemalpaşa Yalıntaş İlköğretim Okulu'na atandı. 2012 yılında "Biz Olalım Spor Kulübü"nü kurdu. Türkiye basketbol federasyonu tarafından antrenörlük kurslarına katıldı. 2012-2015 yılları arasında Minik Bayanlar Bursa Ligi'nde şampiyonluklara imza atan İlhan, sportif başarılarını "Learn English From The Best" adını verdiği yabancı dil eğitim yazılımıyla taçlandırdı.

Engin İlhan görevini halen TOKİ Fatih Ortaokulu'nda sürdürmektedir.

"Yerel Eğitim Ödülü"ne Adaylık Önerisinin Gerekçesi:

Adıyaman, Gaziantep ve Bursa'da 22 ayrı okula Avrupa Birliği Projesi hazırladı. Çok sayıda öğretmen ve öğrencinin AB üyesi ülkelerdeki okullarda düzenlenen proje çalışmalarına katılımını sağladı. Çeşitli AB ülkelerinde düzenlenen proje çalıştaylarında ülkemizi temsil etti.

"Biz Olalım Spor Kulübü"nü hayata geçirerek,  Minik Bayanlar Bursa Ligi'nde şampiyonluklara imza attı. Sportif başarılarını "Learn English From The Best" adını verdiği yabancı dil eğitim yazılımıyla taçlandıran İlhan, pek çok genç eğitimciye örnek olacak başarılı çalışmaları nedeniyle "ÇEK EĞİTİM ÖDÜLÜ"nü almaya hak kazanmıştır.