Çağdaş Eğitim Kooperatifi

Türkiye'nin ilk Eğitim Kooperatifi

HABERLER

PERMAKÜLTÜR PROJEMİZ
PERMAKÜLTÜR PROJEMİZ

Sayın Ortağımız,                                                    

Türkiye'de tarımın gelişmesi Cumhuriyetle birlikte başlamıştır. Tarımın önemini bilen ve içinde bulunduğu çıkmazı gören Atatürk, "Milli ekonominin temeli ziraattır" diyerek, büyük zirai atılımlarda bulunulmasını sağlamıştır.

Ülkemiz süreç içerisinde kendi kendini besleyebilen önemli ülkeler arasında yerini almasına karşın, üst üste yaşanan ekonomik krizler ve iklim değişikliği, tarım sektöründe, çiftçilerin, örgütlenme ve piyasaya açılmasında çok sınırlı kalmıştır.

Üreticilerin iç ve dış pazarda rekabet güçleri yeterince artırılamamıştır. Böyle bir ortamda ürettiği ürünü gerektiği gibi değerlendiremeyen çiftçiler de üretimden vazgeçme noktasına gelmişlerdir.

Bu nedenle, bir dönem kendi kendine yeterli olan ülkemiz, uygulanan yanlış tarım politikalarıyla yılda 2,5-3 milyar dolar değerinde tarım ürünleri ithal eden bir konuma düşmüştür! Bu çıkmazdan kurtulmanın en önemli yolu tüketmekten değil, üretmekten geçmektedir.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi olarak, yaşamımızı ve ülkemizi bu kadar derinden etkileyen bir konuda hem siz değerli ortaklarımızın, hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin sürdürülebilir bir yaşam için "Permakültür" eğitimiyle tarımsal kalkınmanın bir parçası olmayı hedefledik.

 Küçük alanlarda, küçük bahçeler ya da balkondaki saksılarda doğru ekim ve doğal tarım yapmayı öğreten Permakültür, yapıcı ekonomiler, yapıcı sosyal sistemler ve sadece mimariden ibaret olmayan çok iyi tasarlanmış köyler, kentler ve insan yerleşimlerinden oluşan habitatlar yaratır.

Proje doğrultusunda sizlere, öğretmenlerimize ve velilerimize 3 Mart Eğitim Kurumlarında "Sürdürülebilir Yaşama ve Permakültüre Giriş" kursu açmayı planladık.  Eğitmen Taner Aksel tarafından iki gün süreyle verilecek kurs, "ücretli"dir.

Kurs programı ve ücret ile ilgili ayrıntılı bilgiyi ( www.belentepe.org / http://www.belentepe.org/DogaGirisKursu2.asp ) adresinden inceleyebilir, kaydı site üzerinden yaptırabilirsiniz. İşlem sırasında "mesaj bölümüne" "ortak" ya da "üye" olduğunuz kurumu belirtmenizi rica ediyoruz.

16-17 Mart 2019 / Cumartesi ve Pazar günleri 3 Mart Eğitim Kurumları Yerleşkesi'nde yapılacak kurstan elde edilecek gelir, yerleşkede oluşturulacak permakültür alanı ve kompostlaştırma çalışmalarında kullanılacaktır.

Projenin bir parçası olmanızı diliyor, saygılarımızı sunuyoruz.

ÇEK YÖNETİM KURULU

Fotoğraflar