ÇEVRE Projeleri

Çağdaş Eğitim Kooperatifi, çevresel ve toplumsal duyarlılığı yüksek olan bir sosyal kooperatiftir. Amacımız, kurumlarımızda yaptığımız iyileştirmelerin ötesinde, çevreye ve topluma duyarlı nesiller yetiştirmektir.

3 Mart Eğitim Kurumları ve yurtlarımızda, öğrencilerimize sadece akademik başarı değil, aynı zamanda çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında da bilinç kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda, çeşitli çevre dostu uygulamalar ve projeler yürütmekteyiz.

Öğrencilerimizi doğal kaynakların korunması, atık yönetimi, geri dönüşüm ve enerji verimliliği gibi konular hakkında eğitiyoruz. Okullarımızda çevreyle uyumlu sınıflar, bahçeler, kompost alanları ve güneş panel çatı gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip tesisler bulunmaktadır. Bu tesisler, öğrencilerimize çevreyle uyumlu yaşamı deneyimleme ve çevreyi koruma bilincini geliştirme fırsatı sunmaktadır.

Ayrıca, çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimizin doğayı keşfetme ve çevreyi koruma konularında farkındalık kazanmasını sağlamaktayız. Bu etkinlikler arasında doğa gezileri, atölye çalışmaları ve toplum hizmeti projeleri yer almaktadır.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi olarak, çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızın farkında olarak, öğrencilerimize sadece akademik değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal duyarlılık konularında da donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmaktayız.

Yürüttüğümüz çevre projelerinden bazıları şu şekildedir.

 

Eko Okullar Projesi

Eko Okullar, uluslararası bir çevre eğitimi programıdır. Bu program, öğrencilere çevre konularında farkındalık oluşturmayı, sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemeyi ve çevresel sorunları çözmek için eyleme geçmeyi teşvik etmektedir. Eko Okullar programı, öğrencilerin, öğretmenlerin, okul personelinin ve toplumun katılımını gerektiren bir süreçtir.

Eko Okullar, okullarda çevre yönetimini teşvik etmek amacıyla enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi, çevre dostu ulaşım, doğal yaşamın korunması, sağlıklı yaşam tarzı, kültürel mirasın korunması gibi konularda iyileştirmeler gerçekleştirir.

Eko Okullar programı, dünya genelinde birçok ülkede uygulanmakta olup, okulların çevresel etkilerini azaltmaya yönelik adımlar atmalarını teşvik etmektedir. Program kapsamında okullar, çevre dostu uygulamaları hayata geçirerek sertifika alma ve uluslararası ağa katılma gibi fırsatlar elde ederler. Böylece öğrenciler çevre konularında bilinçli bireyler olarak yetişirken, okullar da sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularında örnek bir rol üstlenmiş olurlar. Okulumuzda Eko Okullar Projesi  2011 - 2012 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Projenin ilk basamağı "Çöp ve Atıklar", ikinci basamağı "Enerji", üçüncü basamağı "Su", dördüncü basamağı "Biyoçeşitlilik" konularını başarıyla tamamlayarak dört kez Yeşil Bayrak ödülünü aldık. Projemiz "Tüketim Alışkanlıklarımız" ile devam etmektedir.

 

ÇEK EKİM Projesi

Ekim Projesi, öğrenciler arasında tarım uygulamalarını teşvik etmeyi ve gıda üretimi konusunda daha derin bir anlayış geliştirmeyi amaçlayan bir girişimdir. Amacımız, öğrencilere bitki yetiştirme sürecini ve sürdürülebilir tarımın önemini öğretmektir. Ayrıca yıl içerisinde verilecek derslerin ilgili konularında öğrencilerin yaşayarak ve deneyimlenerek öğrenmesini sağlamaktır.

Bu proje kapsamında, okul bahçesinde ekim yapma amacıyla belirlenmiş bir bölgeye mevsimine uygun tohumlar ekilerek öğrencilerin tüm üretim süreçlerini gözlemlemesi sağlanır. Öğrenciler, toprağı hazırlamaktan, tohumları ekmeye, bitkileri yetiştirmeye ve ürünleri hasat etmeye kadar her aşamada aktif olarak yer alırlar.

 

 

TEMA ve GELEÇEK Projesi

Proje kapsamında ülke topraklarının erozyon ve çölleşme tehlikesine, orman yangınlarına dikkat çekerek öğrencilerin daha duyarlı olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Yıl içerisinde yapılan etkinliklerin yanı sıra ilk, orta ve lise kademelerinden mezun olan öğrencilerimizin her öğrenciye 10 fidan olacak şekilde ağaç dikmesi sağlanmaktadır. Bir diğer deyişle 3 Martlı öğrencilerimizin ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye gitmeden önce toplamda 30 fidan dikerek doğaya katkıda bulunması hedeflenmektedir. Okulumuza kayıt yaptıran her veli, öğrencisinin bir üst kademeye geçebilmesi bunun kabul şartı olduğunu bilmektedir. Proje başından itibaren Orman İl Müdürlüğünün Orhaneli, Göynüklü/Mudanya, Ovaakça/Osmangazi bölgelerinde tahsis ettiği alanlarda binlerce fidan dikilerek hatıra ormanlarımız oluşturulmuştur.

 

ÇEKOSİSTEM ve SIFIR ATIK Projesi

ÇEKOSİSTEM Projesi ile okulumuzun ekosistemini oluşturan unsurların çevreye verdiği zararlar (karbondioksit salınımı, atık su salınımı, geri dönüştürülemeyen atıklar vb.) tespit edilerek bu zararların ne derece telafi edildiği araştırılmakta ve telafi oranının artırılması amaçlanmaktadır. Proje tamamlandığında, "Sıfır Karbon Ayak İzi" ve "Sıfır Su Ayak İzi" logolarına sahip ilk eğitim kurumu olarak diğer eğitim kurumlarına örnek olmayı hedeflemekteyiz.

ÇEKOSİSTEM Projesi'nin tamamlayıcısı olan Sıfır Atık Projesi ise öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın atıklarını doğrudan çöpe atmaktan ziyade ayrıştırarak geri dönüşümünü sağlamayı amaçlamaktadır. Gıda ve bitkisel atıklar okul bahçesinde oluşturulan kompost alanına, cam, plastik, kâğıt vb. atıklar ise geri dönüşüm kutularına atılmaktadır. Belediyeyle yapılan anlaşma doğrultusunda bu atıkların haftanın belirli günlerinde toplanarak doğru yere ulaşması sağlanmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde öğrencilerimizle birlikte atık yağ toplama kampanyası düzenlenmekte ve en fazla atık yağ getiren öğrencilerimiz ödüllendirilerek diğer öğrencilerimizi teşvik etmektedir. Bunların yanı sıra, öğrencilerimizin yıl boyunca kullandıkları kağıt malzemeler (kitap, defter vb.) toplanarak geri dönüştürülmektedir.